Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΑΛΑΘΙ

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ

GDPR

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά την καθημερινή
λειτουργία του παρόντος ιστότοπου και την σχέση του με τους επισκέπτες του και κάθε
τρίτο αντισυμβαλλόμενο.

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν ύψιστη
προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Η παρούσα πολιτική προστασίας έχει ως βάση της την
νόμιμη και προσήκουσα χρήση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Μπορείτε
να ενημερωθείτε κατά τα οριζόμενα στις παρακάτω ενότητες σχετικά με τους όρους και την
πολιτική της εταιρείας μας αναφορικά με την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων που διαχειρίζεται. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας βασίζεται στην γνώση
των ειδικότερων προβλέψεων της πολιτικής προστασίας ώστε το περιβάλλον περιήγησης
να είναι το καλύτερο δυνατό και το κυριότερο, ασφαλές για κάθε χρήστη. Η πολιτική
προστασίας δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγές, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό
πλαίσιο. Για τις όποιες τροποποιήσεις λαμβάνουν χώρα δημοσιεύουμε σχετική ανακοίνωση
στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση και αποδοχή της νέας πολιτικής προστασίας. Υπεύθυνος
Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και λαμβάνονται μέσω της
ιστοσελίδας είναι η Διεθνής Αθλητική Ε.Π.Ε.

Όπως, ειδικώς αναλύεται παρακάτω, η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν κατά τη χρήση των υπηρεσιών
της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας και δια της παρούσας λαμβάνετε γνώση σχετικά με
τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε η επεξεργασία να είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (GDPR).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, η εταιρεία μας με τόσα χρόνια παρουσίας στην
ελληνική αγορά αθλητικών ειδών δεν θα μπορούσε να λείπει. Δημιουργήσαμε την παρούσα
ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η ιστοσελίδα
www.admiralsports.shop είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να
ανταποκρίνεται κατάλληλα στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί
η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να γνωρίζετε ότι τα
προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας προκειμένου να λάβετε τις υπηρεσίες μας
και να αγοράσετε τα προϊόντα μας υπόκεινται σε ασφαλή επεξεργασία και μόνο για το
σκοπό της μεταξύ μας συναλλαγής.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε
αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο

συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.admiralsports.shop, τη χρήση και
περαιτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την εταιρεία μας και τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα,
τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα
ιστοσελίδα και δεν υπόκεινται σε επεξεργασία άλλου είδους ή για άλλον σκοπό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την γνώση και αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας παρέχετε στην εταιρεία
μας τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και την εν γένει επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Ανατρέξτε
σχετικά και στην Δήλωση Συγκατάθεσης – Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων που είναι
αναρτημένη σε ξεχωριστή ενότητα στην ιστοσελίδα.

Προσωπικά Δεδομένα - Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που
προσφέρονται στην ιστοσελίδα σχετικά με την αγορά αθλητικών ειδών με επαρκή και
αποτελεσματικό τρόπο.

Τα δεδομένα τα οποία κατ’ αρχάς συλλέγουμε με την συγκατάθεση σας είναι:

Ονοματεπώνυμο.

Διεύθυνση κατοικίας/εργασίας.

Τραπεζικός λογαριασμός (χρεωστική/πιστωτική κάρτα κλπ.)Πληροφορίες από τη χρήση της
ιστοσελίδας και της διεύθυνση του IP σας.

Στοιχεία που είναι αναγκαία για την έκδοση τιμολογίου όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επαγγελματική
Δραστηριότητα, Επωνυμία.

Πληροφορίες που σας αφορούν και τις συλλέγουμε προς περαιτέρω χρήση, με την
συγκατάθεσή σας, είναι οι κριτικές ή άλλα σχόλια που υποβάλλετε σχετικά με τα προϊόντα
μας και τα οποία μοιράζεστε σε άλλες ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε χωρίζονται στις
παρακάτω κατηγορίες:

1. Στοιχεία επικοινωνίας:

το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου σας και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

2. Στοιχεία συσκευής και τοποθεσίας:

γενικές λεπτομέρειες από τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος, η μάρκα, το
μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, συγκεκριμένα δεδομένα
τοποθεσίας που βασίζονται σε δεδομένα GPS από την κινητή συσκευή σας (όταν μας
παρέχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας), και
μη συγκεκριμένη τοποθεσία με βάση τη διεύθυνση IP σας.

3. Πληροφορίες χρήσης και δημιουργίας προφίλ:

το ιστορικό αναζητήσεών σας στην Εταιρεία και οι προϊοντικές σας προτιμήσεις, πώς
αλληλεπιδράσατε με τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που
παραμείνατε στον ιστότοπο, χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητα που έχετε αποκτήσει,
σύνδεσμοι στους οποίους έχετε κάνει κλικ για να ανακατευθυνθείτε προς ή από τις
υπηρεσίες μας.

4. Πληροφορίες προτιμήσεων:

επιλεγμένες προτιμήσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στην εταιρεία,
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων συγκαταθέσεων που δώσατε ή απορρίψατε,
προτιμήσεων όσον αφορά τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ώθησης
(push) και cookies που περιέχουν τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τις διαφημίσεις.

5. Πληροφορίες επικοινωνιών:

περιλαμβάνει επικοινωνίες που λαμβάνουμε από εσάς, όπως ανατροφοδότηση, αιτήματα
για βοήθεια και ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μεθόδων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως διαδικτυακές συνομιλίες (online chat), άμεσα μηνύματα ή

Οι ιστοφάροι (web beacons) ή τα εικονοστοιχεία (pixels) είναι μικρά, διαφανή αρχεία
εικόνας μέσα σε μια ιστοσελίδα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα χρησιμοποιούμε
για να κατανοήσουμε πως αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας ή αν έχετε ανακατευθυνθεί
σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το εικονοστοιχείο
(pixel) για να επιβεβαιώσουμε αν κάνατε μία ενέργεια. Χρησιμοποιούμε επίσης
εικονοστοιχεία (pixels) για να συλλέγουμε πληροφορίες όπως αν έχετε ανοίξει κάποιο
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις
επικοινωνίες μας με εσάς. Στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ενσωματωμένοι κώδικες (pixels)
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα παραπάνω γίνονται με αποκλειστικό γνώμονα το δικό
σας συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τι είναι οι κώδικες παρακολούθησης;

Οι κώδικες παρακολούθησης είναι τμήματα κώδικα τοποθετημένα στη σελίδα για να
μετρούν ενέργειες όπως οι επισκέψεις και οι αλληλεπιδράσεις. Χρησιμοποιούμε κώδικες
παρακολούθησης για να μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά με το πώς αλληλεπιδράτε με τις
υπηρεσίες μας, τις διαφημίσεις που βλέπετε και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο τις
χρησιμοποιείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την Παρούσα Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή πιστεύετε πως κάποια ενέργειά μας δεν ακολουθεί
τα παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε
οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία ενδέχεται να έχετε.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιώνεστε οποιαδήποτε στιγμή, ως άνω ελέγχθη, στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η εναντίωση πρέπει να απευθυνθεί
στη εταιρεία μας εγγράφως και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια,
όπως διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η εταιρεία μας
έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από την λήψη της εναντίωσής σας. Στην απάντησή μας οφείλουμε να σας
ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε ή διαφορετικά, για τους λόγους
που δεν ικανοποιήσαμε το αίτημα σας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ
70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών
διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute
Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του
καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει
οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να
κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την

ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.